+32 471 89 62 26 | info@esquenet.be

The Blaxtair® Pedestrian Proximity Detection

THE BLAXTAIR® CAMERA : PEDESTRIAN PROXIMITY DETECTION

ACCURAAT WAARSCHUWEN VAN MACHINEOPERATORS BIJ DETECTIE VAN VOETGANGERS

De Blaxtair® is de enige intelligente camera in zijn soort die in real time een persoon kan onderscheiden van een ander obstakel en de bestuurder kan waarschuwen in het geval van gevaar. De hoge betrouwbaarheid en efficiëntie van Blaxtair, bestaande uit een stereo camera, CPU en LCD-scherm, voldoet aan de veiligheidseisen van bedrijven in de industrie, verwerkingsindustrie, recyclingindustrie, infrastructuurbouw, mijnbouw en steengroeven.

DE TECHNOLOGIE : MORFOLOGISCHE HERKENNING VAN PERSONEN DOOR BEELDVERWERKING 

De Blaxtair® gebruikt zijn sensoren om de blinde gebieden rond de machine continu te scannen en zijn omgeving in 3D te reconstrueren. De identificatie van de aard van elk obstakel is gebaseerd op krachtige algoritmen voor videoherkenning. Als er in de gevarenzone een persoon wordt gedetecteerd, geeft de Blaxtair, afhankelijk van het dreigend gevaar, een geluidsignaal én visuele waarschuwing. De bestuurder kan ten allen tijde de kritieke aard van de situatie beoordelen op het 7" monitorscherm.

HOE WERKT HET ?

Door middel van een stereoscopische sensorkop detecteert en lokaliseert Blaxtair® de obstakels met behulp van triangulatie. Een vormanalyse van de obstakels bepaalt of het voetgangers zijn of niet.  Blaxtair® scant voortdurend het aangewezen detectiegebied. Dankzij een stereoscopische sensor kan het de omgeving binnen zijn gezichtsveld in drie dimensies repliceren en alle vaste of mobiele objecten daarin zichtbaar maken. Deze objecten worden dan geanalyseerd door de software en geclassificeerd. Als een voetganger in een gevaarlijk gebied binnen deze omgeving komt, worden ze onmiddellijk gescand en ingedeeld en een alarm waarschuwt bijgevolg de bestuurder. Dit zorgt voor voldoende reactietijd door de bestuurder, aangezien het hele proces slechts een fractie van een seconde duurt.

Een voetganger kan ontsnappen aan het zicht van de bestuurder, maar niemand kan aan de waakzaamheid van Blaxtair® ontkomen !

BLAXTAIR, in real time :

 • Bekijkt alle belangrijke obstakels
 • Analyseert vormen
 • Herkent dat het een voetganger betreft
 • Waarschuwt de bestuurder

Gronddetectie

Klassieke systemen zoals radars of ultrasoon waarschuwen de bestuurder van een wiellader die een zeer sterke helling afdaalt te laat, terwijl Blaxtair® de grond en een obstakel niet door elkaar haalt. Het waarschuwt de bestuurder alleen als een voetganger zich in de gevarenzone lijkt te bevinden. 

WAAROM BLAXTAIR® ?

 • Blaxtair® verhoogt de veiligheid op uw werkterrein 
  door ongelukken tussen machines en voetgangers te voorkomen, dankzij de slimme 3D-camera die in staat is mensen in de gevarenzones van de machine te herkennen en de bestuurder te waarschuwen.
 • Blaxtair® verlaagt de operationele bedrijfskosten van uw machine 
  dankzij de obstakelherkenning en omgevingscamera wordt de bestuurder gewaarschuwd voor obstakels die de machine en/of goederen, voertuigen, gebouwen kunnen beschadigen. 
 • Blaxtair® verhoogt de productiviteit op uw werkplaats
  door de bestuurder in staat te stellen de blinde hoeken van de machine te monitoren op het scherm in de cabine en dus zonder zichzelf te hoeven draaien.  
 • Blaxtair® levert het bewijs bij ongevallen 
  door de laatste drie (3) uur video-feed te leveren door middel van het opnameapparaat (optie) 
 
 

Partners